[personal profile] stepom
- Не люблять слово "россиянин", але на протязі всієї своєї історії постійно називають свої державні утворення словом "Россия" (Российская Империя/Российская СФСР/Российская Федерация), калькою від грецького церковного терміна Ρωσία, .

- Назвали себе "русскими" (від назви релігійної конфесії грецької церкви на теренах Київської митрополії), але за всю історію перейменувань своїх державних утворень (1547, 1700, 1917, 1991) жодного разу не назвали ці країни словом "Русь".

- Не створили навіть не те, що республіки з назвою "Русь" у складі федерації , а навіть рай.центра з такою назвою, зате їдуть на Донбас здихати за ісконно-"русскую" землю.

- Столиця РФ - Москва, в 2012 році св'яткували 1150-летие зарождения российской государственности в Новгороді , а вопрос о придании русскому народу государствообразующего статуса в РФ піднімають в парламенті Чечні .

БонусЪ: Опять про русскую логику


Не любят слово "россиянин", но на протяжении всей своей истории свои государственные образования постоянно называют калькой от греческого церковного термина Ρωσία и его производными: Российская Империя / Российская СФСР / Российская Федерация;

Назвали себя "русскими" (от названия религиозной конфессии греческой церкви на территориях юрисдикции Киевской митрополии), но за всю историю переименований своих государственных образований (1547, 1721, 1917, 1991) ни разу не назвали эти гос.образования словом "Русь" ;

Не создали не то, что республики под названием "Русь" в составе федерации, а даже рай.центра с таким названием, что не мешает дохнуть за исконно- "русскую" землю на Донбассе под названием "Новороссия" .

Столица РФ - Москва, матерьюгарадофруССких считают Киев, в 2012 году праздновали 1150-летие зарождения российской государственности в Новгороде , а вопрос о придании русскому народу государствообразующего статуса в РФ поднимают  в парламенте Чечни .

Profile

stepom

2017

S M T W T F S
Page generated 21/10/17 19:24

Expand Cut Tags

No cut tags